Όροι Συμμετοχής

Το νόμιμα αδειοδοτημένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (Αριθμός Αδείας: 0207Ε60000331601), Τουριστικό Γραφείο Dodoni Τravel, με έδρα τον Πειραιά (Ιακώβου Δραγάτση 8), ετοιμάζει και σας προτείνει εκδρομές και ταξίδια λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές σας ανάγκες, επιθυμίες και ιδιαιτερότητες.
Αποστολή μας είναι να σας παρέχουμε τις πιο αποτελεσματικές και ολοκληρωμένες τουριστικές υπηρεσίες, έτσι ώστε να απολαύσετε την εμπειρία της ζωής σας συναρπαστικά, άνετα και χωρίς έγνοιες.
Για την σωστή και καλύτερη εξυπηρέτησή σας είναι απαραίτητο να τηρούνται οι παρακάτω όροι συμμετοχής στη συνεργασία μας.
ΕΓΓΡΑΦΕΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Οι εγγραφές αρχίζουν την ημέρα κυκλοφορίας του προγράμματος και λήγουν 2 ημέρες πριν την αναχώρηση της εκδρομής ή νωρίτερα όταν συμπληρωθεί ο καθορισμένος για την εκδρομή αριθμός θέσεων. Για να θεωρηθεί η εγγραφή έγκυρη, πρέπει να συνοδεύεται από προκαταβολή τουλάχιστον 30% της τιμής συμμετοχής. Η εξόφληση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 5 ημέρες πριν την αναχώρηση. Οι πληρωμές (προκαταβολή-εξόφληση) καταβάλλονται στο γραφείο μας σε μετρητά ή μέσω πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή μπορούν να κατατεθούν στον ακόλουθο τραπεζικό λογαριασμό: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ – 198/401613-01, Δικαιούχος: ΒΑΣΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ο εκδρομέας πρέπει να στείλει στο γραφείο μας αντίγραφο του καταθετηρίου της τράπεζας με αναφορά του ονόματος του και της εκδρομής στην οποία συμμετέχει καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας. Τηλεφωνικές κρατήσεις ή άλλου είδους κρατήσεις (π.χ μέσω fax ή e-mail) που δεν επικυρώνονται εντός 2 ημερών με πληρωμή της ανάλογης προκαταβολής δεν υποχρεώνουν το γραφείο να δεσμεύει τις θέσεις.
ΕΞΟΔΑ: Η τιμή συμμετοχής κάθε εκδρομής καλύπτει τα σαφώς καθοριζόμενα έξοδα που αναφέρονται στο τέλος του προγράμματος κάθε εκδρομής.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: H τήρηση του προγράμματος είναι υποχρεωτική για όλους τους εκδρομείς. Εάν κάποιος απουσιάζει την καθορισμένη ώρα αναχώρησης, επανακτά την επαφή με την ομάδα με δικά του έξοδα, όπως επίσης εάν απουσιάζει την ώρα της ξενάγησης θεωρείται ότι απουσιάζει οικειοθελώς. Καμία αξίωση επιστροφής χρημάτων δε γίνεται δεκτή.
ΘΕΣΕΙΣ: Αλλαγές θέσεων δε γίνονται κατά τη διαδρομή, εκτός αν παραστεί ανάγκη ή το κρίνει ο αρχηγός της εκδρομής.
ΑΡΧΗΓΟΣ: Είναι υπεύθυνος για την τήρηση του προγράμματος και έχει το δικαίωμα αλλαγής στις ώρες αναχώρησης και ξενάγησης ή ακόμα και μεταβολής του προγράμματος, ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες ανάγκες.
ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΙΜΩΝ: Οι τιμές του παρόντος προγράμματος υπόκεινται σε αυξομείωση αναλόγως των τιμών ορισμένων παραγόντων, όπως ξενοδοχείων, πλοίων, αεροπλάνων, καυσίμων κ.λ.π.
ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ: Ακύρωση συμμετοχής έως 5 ημέρες πριν την αναχώρηση έχει ακυρωτικά 30% του συνολικού ποσού. Ακύρωση σε μικρότερο χρόνο από 5 ημέρες δε γίνεται δεκτή και τα ακυρωτικά μπορεί να είναι έως και 100% της αξίας της εκδρομής. Την ακύρωση συμμετοχής χωρίς ακυρωτικά δεν στοιχειοθετούν αλλαγές ώρας αναχωρήσεων ούτε αντικατάσταση ξενοδοχείων σε άλλα ίδιας ή ανώτερης κατηγορίας καθώς και πιθανές τροποποιήσεις του προγράμματος που δεν αλλάζουν σημαντικά τον χαρακτήρα της εκδρομής. Επίσης, ασθένειες, ιατρικές επεμβάσεις και ατυχήματα δεν στοιχειοθετούν ακύρωση εκδρομής χωρίς ακυρωτικά. Εκδρομέας που κωλύεται να συμμετέχει σε εκδρομή, μπορεί να εκχωρεί την κράτηση του σε άλλο πρόσωπο δικό του αφού προηγουμένως και εγκαίρως ενημερώσει το γραφείο μας. Ο αντικαταστάτης αποκτά αυτόματα τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του εκδρομέα που ακύρωσε.
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ: Παιδιά από 5 έως 12 ετών συμμετέχουν με ποσοστό έκπτωση οριζόμενο από το γραφείο ανά περίπτωση και έχουν τις παροχές της εκδρομής.
ΔΩΜΑΤΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ: Το κοστολόγιο των εκδρομών γίνεται βάση των τιμών που ισχύουν για δίκλινα δωμάτια. Σε περίπτωση που ο εκδρομέας ταξιδεύει μόνος του είναι δυνατόν να μοιραστεί δίκλινο δωμάτιο με άλλον συνεπιβάτη εφ΄ όσον υπάρξει από κοινού συνεννόηση, αλλιώς η χρήση μονόκλινου είναι υποχρεωτική και η διαφορά πληρώνεται από τον εκδρομέα. Το ίδιο ισχύει και όταν προκύπτει ακύρωση του ενός εκ των δύο συμμετεχόντων. Τα δωμάτια είναι στη διάθεση των πελατών ανάλογα με την πολιτική του ξενοδοχείου.
ΕΥΘΥΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Το γραφείο μας είναι υποχρεωμένο να οργανώσει και να εκτελέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις εκδρομές που διαθέτει. Ενεργεί, δε, ως μεσάζων όπου μεσολαβούν τρίτοι φορείς όπως πλοία, αεροπλάνα, τουριστικοί οργανισμοί κ.λ.π. Σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης δρομολογίων και γενικά για κάθε ανωμαλία σχετικά με την εκτέλεση του προγράμματος που αφορά τους φορείς αυτούς το γραφείο θα φροντίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους εκδρομείς δεν έχει, όμως, καμία ευθύνη. Εάν για οποιαδήποτε αιτία όπως κακοκαιρία, απεργίες κ.λ.π. χρειαστεί αναγκαία η παράταση ή αλλαγή του ταξιδιού οι εκδρομείς υποχρεούνται για τα τυχόν επιπλέον έξοδα. Επίσης το γραφείο δεν έχει καμία ευθύνη σε περίπτωση κλοπής ή απώλειας αντικειμένων ή αποσκευών. Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του προγράμματος της εκδρομής, είτε πριν την αναχώρηση είτε κατά τη διάρκεια αυτού, για λόγους τεχνικούς ή ανωτέρας βίας ή για καλλίτερη εξυπηρέτηση των εκδρομέων. Το γραφείο δεν ευθύνεται για τη μη πραγματοποίηση επισκέψεων σε μουσεία ή αρχαιολογικούς χώρους λόγω απεργιών ή αργιών ή ανωτέρας βίας. Το γραφείο διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης κάποιας εκδρομής για λόγους ασφάλειας, σκοπιμότητας ή λόγω μη συμπλήρωσης του απαραίτητου αριθμού συμμετοχής με μόνη δέσμευση την επιστροφή των εισπραχθέντων χρημάτων ή προτείνοντας κάποια άλλη εκδρομή και χωρίς υποχρέωση άλλης αποζημίωσης.
ΕΥΘΥΝΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΩΝ: Βασική υποχρέωση των εκδρομέων που συμμετέχουν σε ομαδικά ταξίδια είναι η έγκαιρη προσέλευση στις εκδηλώσεις του προγράμματος. Για υπηρεσίες που έχασαν από δική τους υπαιτιότητα δεν δικαιούνται αποζημίωσης. Βασική υποχρέωση των εκδρομέων είναι να μελετήσουν πλήρως το πρόγραμμα της εκδρομής που θα συμμετάσχουν καθώς και τους όρους συμμετοχής. Η περίπτωση άγνοιας του προγράμματος της εκδρομής και των όρων συμμετοχής δεν είναι δικαιολογημένη και σε περίπτωση που ο εκδρομέας δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή διεκπεραίωση της εκδρομής παρέχει το δικαίωμα στον αρχηγό της εκδρομής να αδιαφορήσουν για τον ασυνεπή ταξιδιώτη. Οι συμμετέχοντες με την εγγραφή τους στα γραφεία μας ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό ή με άλλο πρόσωπο αποδέχονται αυτομάτως όλους τους όρους συμμετοχής.
ΑΣΦΑΛΙΣΗ: Το τουριστικό γραφείο έχει συνάψει ασφαλιστήριο συμβόλαιο Αστικής Επαγγελματικής Ευθύνης με την Interamerican, το οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις τυχόν ευθυνών έναντι των πελατών του, που προκύπτουν από τη μη εκτέλεση ή την πλημμελή εκτέλεση ενός οργανωμένου ταξιδιού. Επίσης υπάρχει εγγυητική επιστολή, η οποία καλύπτει, σε περίπτωση αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, την υποχρέωση επιστροφής των καταβληθέντων, καθώς και τον επαναπατρισμό των πελατών.
ΠΑΡΑΠΟΝΑ: Οι συμμετέχοντες στις εκδρομές του γραφείου μας μπορούν να εκφράσουν τα παράπονα/παρατηρήσεις τους για τυχόν ελλείψεις ή όχι καλής εκτέλεσης του προγράμματος, γραπτώς και εντός 10 ημερών από την ημερομηνία επιστροφής της εκδρομής.

Το γραφείο μας και οι εκδρομείς υπόσχονται να επιλύσουν με καλή πίστη κάθε διαφορά που μπορεί να προκύψει. Σε περίπτωση διαφωνίας, αρμόδια είναι τα δικαστήρια Πειραιώς.

Θέλουμε όμως να πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξουν τέτοιες καταστάσεις και θα μας δώσετε τη χαρά να σας δείξουμε κάθε γωνιά της Ελλάδας και του κόσμου!
Ελάτε να γνωριστούμε και να δημιουργήσουμε τις αναμνήσεις που σας αξίζουν και θα κρατήσουν για μια ζωή…

Βάσση Παναγιώτα - Τουριστική Πράκτορας

Σημείωση: Στις οργανωμένες εκδρομές του γραφείου μας, οι αναχωρήσεις των τουριστικών μας λεωφορείων

γίνονται από τον Πειραιά επί των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου & Δραγάτση ενώ επιβιβάσεις από άλλα σημεία ορίζονται κατά περίπτωση.