Οργάνωση εκδρομών & ταξιδιών για φορείς

 

Εκτός από τις εκδρομές που διοργανώνουμε για τους πελάτες τους γραφείου μας

 μπορούμε να διοργανώσουμε για το φορέα σας (σχολείο, σύλλογο, αθλητκή ομάδα, ομάδα χορού κ.α.)

ημερήσιες και πολυήμερες εκδρομές εντός και εκτός Ελλάδας,

προσφέροντάς σας εκτός από τις μετακινήσεις, πρόταση περιηγήσεων, δράσεων, διαμονή, διατροφή κ.α.

ανάλογα με τις οικονομικές σας δυνατότητες.